Avís Legal

En aquest Avís Legal es descriu la relació entre BEA BOSCH ORTODONCIA SLP (d’ara endavant “BOSCH ORTODÒNCIA”), com a responsable del web www.boschortodoncia.com i l’usuari, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. L’ús de l’esmentat web implica l’acceptació de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

Dades sobre el Responsable Titular del web

Identitat (Raó social): BEA BOSCH ORTODONCIA SLP

N.I.F.: B67175091

Correu electrònic: info@boschortodoncia.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Avís Legal regula l’accés i navegació al web amb domini “boschortodoncia.com” així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts de titularitat exclusiva de BOSCH ORTODÒNCIA.

El lloc web ofereix als usuaris interessats accés als serveis donats per BOSCH ORTODÒNCIA. L’accés i ús del lloc web per part dels usuaris implica l’adhesió i acceptació de les condicions i disposicions incloses en aquest Avís Legal en el moment d’accedir al lloc web. L’usuari haurà de llegir amb atenció aquest Avís Legal amb freqüència per tal d’estar-ne informat i de conèixer les seves actualitzacions.

Accés i ús del lloc web

L’accés al lloc web és de caràcter lliure i gratuït.

Contingut de la web

Els idiomes emprats al web seran el català. BOSCH ORTODÒNCIA no es responsabilitza de la no comprensió de l’idioma i de les seves conseqüències.

Els continguts del web podran ser modificats pel titular del web sense avís previ i no es responsabilitzarà de les conseqüències d’aquests canvis.

Tots els drets sobre continguts del web estan reservats al seu titular, i es prohibeix l’ús d’aquests amb finalitats promocionals, per a la divulgació de publicitat i informació o qualsevol activitat amb finalitats econòmiques sense l’autorització prèvia de BOSCH ORTODÒNCIA.

En aquest web l’usuari podrà trobar enllaços que redirigeixen a altres llocs web, gestionats per tercers. La presència d’enllaços no implica l’existència de relació entre BOSCH ORTODÒNCIA i els titulars d’altres webs als quals redirigeixin els enllaços. BOSCH ORTODÒNCIA no controla la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers en els seus llocs web. En conseqüència no recaurà sobre BOSCH ORTODÒNCIA cap responsabilitat pels elements continguts en aquests llocs web.

Mesures de seguretat

BOSCH ORTODÒNCIA ha adoptat totes les mesures establertes per la legislació vigent per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L’usuari sap i accepta que tots els elements del web són propietat de BOSCH ORTODÒNCIA, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de BOSCH ORTODÒNCIA. D’acord amb la legislació vigent BOSCH ORTODÒNCIA és el titular exclusiu dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial i en prohibeix qualsevol ús no autoritzat dels mateixos a tercers.

Així mateix, en relació amb els drets de propietat Intel·lectual BOSCH ORTODÒNCIA es reserva el dret exclusiu a la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tots o part dels continguts de la web, pel qual cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de BOSCH ORTODÒNCIA.

L’usuari haurà de respondre pels danys i perjudicis causats a BOSCH ORTODÒNCIA a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquest Avís Legal.

Limitació de responsabilitat

BOSCH ORTODÒNCIA no es fa responsable de les conseqüències, danys i perjudicis derivats de l’accés al web per part dels usuaris. Així mateix, BOSCH ORTODÒNCIA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que puguin produïr-se en forma de danys al sistema informàtic dels usuaris motivats per causes alienes a BOSCH ORTODÒNCIA.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. En cas de controvèrsia entre BOSCH ORTODÒNCIA i els usuaris, aquesta es resoldrà davant dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Última actualització: 30/01/2021