Tractaments orto-quirúrgics

Ideal per adults amb anomalies esquelètiques (una mandíbula o maxil·lar excessivament gran/petita.) En aquest tractament s’aconsegueix millorar l’estètica facial notablement i aconseguir unes faccions mes harmòniques. Aquest tractament consisteix en 2 fases: una primera fase que consisteix en ordenar les dents i una segona fase (amb un cirugia maxilofacial) que consisteix en ordenar els maxilars aconseguint un canvi estètic molt notable.

Exemples de casos reals

orto_linda_abansorto_linda_despres

orto_pinar_abansorto_pinar_despres

orto_sabrina_abansorto_sabrina_despres

Torna a tractaments